ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន EZECOM ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់បណ្តាសហគ្រាសអាជីវកម្មទាំង ឡាយព្រមទាំងអ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមគេហដ្ឋាន ដែលកំពុងមានតម្រូវការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុង ទីផ្សារកម្ពុជា។ ចាប់តាំង ពីបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ EZECOM បានក្លាយខ្លួនជាអ្នកនាំមុខគេ មួយក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម ផ្នែកទំនាក់ទំនងថ្មីៗ យ៉ាងសំបូរបែប។បេសកកម្មរបស់ EZECOM គឺដើម្បីក្លាយ ខ្លួនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ សេវាកម្ម ព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍លំដាប់ពិភពលោកនៅកម្ពុជា ដោយសម្រេចអោយ បាននូវទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ក្នុងសង្គម ។

បច្ចេកវិទ្យា

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបំពាក់ទៅដោយខ្សែកាបអុបទិក ការទំនាក់ទំនងជាសម្លេងតាមអ៊ីនធឺណិត (VOIP) និងការតភ្ជាប់ក្នុងស្រុក (VPN) និង មជ្ឈ មណ្ឌលរក្សាទុកទិន្នន័យលំដាប់ពិភពលោក ។ ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការអ៊ីនធឺណិត ដែលមានគុណ ភាពខ្ពស់គួរអោយទុកចិត្តបាន និង គ្មានភាពរអាក់រអួល EZECOM បានវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ការវិនិយោគនេះធានាបាននូវកម្រិតប្រតិបត្តិការ ដែលសមរម្យបំផុតសម្រាប់ អាជីវកម្មសម័យទំនើប ដែលមានតម្រូវការច្រើនដោយមាននូវបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះរួមជាមួយនឹង កញ្ចប់សេវា កម្មយ៉ាងច្រើនដែល EZECOM បាន ផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុនធំៗ ការិយាល័យនានា និង អ្នកប្រើប្រាស់តាមផ្ទះ EZECOM បានក្លាយជាអ្នកនាំមុខក្នុងទីផ្សារលើវិស័យនេះ ។

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម

ក្រៅពីមានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសដ៏រឹងមាំ EZECOM មានសកម្មភាពយ៉ាងខ្នះខ្នែងក្នុងការលើកកំពស់ការ អភិវឌ្ឍសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ EZECOM ជឿជាក់ថាការរីកចម្រើនពិតជាមានសារសំខាន់ណាស់ មិនត្រឹមតែចំពោះក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលិកយើងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូលដែលយើងកំពុង ធ្វើអាជីវកម្ម។ ដោយហេតុនេះហើយបានជា EZECOM បានសម្រេចចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងភាពជាដៃគូជា មួយនឹងសហគមន៍កម្ពុជា ជាពិសេសគឺតាមរយៈការសហការឧបត្ថម្ភនានាជាច្រើន។ សូមចូលទៅកាន់ គេហទំព័ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីដៃគូសហការរបស់ EZECOM ។

Childsafe

 

On November 18th, 2014 EZECOM became the first company to receive Childsafe Bussines 7 certification in the world. ChildSafe Business 7 certification was developed by the ChildSafe Network, an international child protection program founded and powered by Friends-International. The certification builds the 7 ChildSafe principles in to a company’s operations through staff training, internal policy review, assessment of CSR portfolios, and advice to ensure company communication plans are considerate to children.

“Ezecom is proud to partner with Friends-International and become the first ChildSafe Business to meet the 7 principles and be certified in Cambodia,” said EZECOM CEO Paul Blanche-Horgan. “After weeks of ChildSafe training, our staffs are happy to receive the certificates.”

Support

Like It or Not presenter Khieu Sansana and Are You Smarter Than a Fifth Grader host Sok Kea appeared at EZECOM’s booth at the IT Electronics and Telecom Exhibition (ITET) on November 14th to give the company and the organization Mith Samlanh their seals of approval for the Childsafe initiative.

Wearing a ChildSafe Supporter T-shirt, Sokea said: “As you know I work with children on the program Are You Smarter Than a Fifth Grader so I think this initiative and this award is hugely important and significant. By helping to promote this I am hoping that other companies follow EZECOM’s lead.”

Khieu Sansana, who is a mother of two, said: “More and more companies should work with Mith Samlanh to run these training programs. We need to do as much as possible to keep our children safe and to make responsible individuals aware of what they can do to keep children safe. I fully support this initiative.”

More Information

If you would like more information on the Childsafe programme visit www.childsafe-international.org or if you would like more information about the work of Friends International visit www.friends-international.org

 
 

Corporate Social Responsibility

EZECOM believes passionately in improving the lives of those who live in our markets. EZECOM wants to make Cambodia a better place for all, using our resources, advanced technologies and committed staff to deliver real social and economic change for all.

Corporate social responsibility, or CSR, is a form of self-regulation integrated into our business model. EZECOM’s CSR policy functions as a built-in, self-regulating mechanism where the company monitors and ensures its active compliance with the spirit of the law and ethical standards, and engages in actions that further the social good, beyond the interests of the firm and that required by law.

Our CSR aims to embrace responsibility for the company's actions and encourage a positive impact through its activities on the environment, consumers, employees, communities, stakeholders and other members of the public.

Our partners include the nonprofits, businesses, and governments to whom we make grants. Other partners may co-fund work, or help us bring together multiple players working toward a common goal.

We have made the commitment to use the power of technology to help communities thrive and enable people to achieve their potential continues to drive our work. One of our most important goals is to expand access to the benefits of digital technology beyond our clients, to reach those who are in need.

Examples of the work EZECOM is doing in Cambodia includes EZECAMPUS, which offers free internet to the top universities in Cambodia, reaching over 65,000 students. We intend to broaden the access to technology and technology training for high school pupils, expanding this initiative to the mainstream schools of the country.

Further we provide free internet for the computer classrooms of Friends International, a world-renowned NGO working with marginalized children for a better future.

EZECOM further works with Development Innovations, a USAID funded project to help turn ideas that use technology into solutions that can change Cambodia for the better.

As well as all of these initiatives, EZECOM, which employs one of Cambodia’s very few CSR Managers, is involved with a constantly changing roster of activities and events, including sponsoring concerts, sporting and educational events and technology summits.

EZECOM is committed to making Cambodia a better place for all who live here: that is part of the company’s DNA. EZECOM uses CSR because it makes sense to us, and our focus is on education, youth and the empowerment of our communities.

 

 

សហគមន៍

 

EZECOM គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីសក្តានុពលនៃការវិនិយោគសម្រាប់អនាគតតម្លៃស្នូល របស់យើង គឺនិរន្តរភាពគ្រិះនៃការអភិវឌ្ឍ និងសមាហរណកម្ម ហើយភាពជាដៃគូរបស់ EZECOM ជាកត្តាដែល ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្លៃទាំងនេះ ។ EZECOM វិនិយោគក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ធនធានមនុស្ស ការអប់រំ និង វិស័យកីឡានៅកម្ពុជាតាមរយៈការជ្រោមជ្រែងអោយវិស័យទាំងនេះរស់រាន់ឡើងវិញជាថ្មី ។

នវានុវត្តន៍ និងវឌ្ឍនភាពគឺជាបេះដូងនៃភាពជោគជ័យរបស់ EZECOM ដូច្នេះហើយយើងនឹងចែករំ លែកព្រម ទាំងជម្រុញភាពជោគជ័យទាំងនេះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅជុំវិញយើង។ តាមរយៈការបន្តបង្កើត អ្វីដែលថ្មី និងការវិនិយោគសម្រាប់ពេលអនាគត EZECOM នឹងអាចនាំមុខគេនៅកម្ពុជា ។

យើងយល់ដឹងពីភាពចាំបាច់នៃការវិនិយោគ និង ការគាំទ្រចំពោះសហគមន៍ ហើយយើងក៏អាចជួយ អោយសង្គមមានការយល់ដឹងកាន់តែខ្ពស់ ព្រមទាំងមានការរីកចម្រើនទៅមុខបានប្រកបដោយចីរភាព។ ដោយហេតុនេះហើយបានជា EZECOM បានវិនិយោគយ៉ាងសកម្មលើកម្មវិធីនានា ដើម្បីផ្តល់ប្រយោជន៍ ដល់សហគមន៍ និង បរិស្ថាន ។

 

 

Careers

អ៊ីហ្ស៊ីខម ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជា អ៊ីហ្ស៊ីខមត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ដើម្បីបម្រើដល់ការរីកដុះដាលយ៉ាងឆាប់ រហ័សរបស់ពាណិជ្ជកម្ម និងទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានដាក់បញ្ចូលខ្សែកាបិ៍្លអុបទិកផ្ទាល់ខ្លួន មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យលំដាប់ពិភពលោក, VoIP, VPN, សេវាកម្មCloud និងសេវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់មធ្យោបាយសហគ្រាសជាមួយការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស ២៤/៧។

ឥឡូវនេះយើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាព ស្វាហាប់ ហើយនឹងប្តេជ្ញា ដើម្បី បំពេញកន្លែងដែលនៅទំនេរដូចខាងក្រោម៖


ដែគូរសហការ:

Ezecom Call to Action